Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2020

realytruth
To jak w liceum, kiedy siedziałyśmy na podwórku i paliłyśmy papierosy czekając, aż życie zacznie się na dobre.
— Therese Bohman
Reposted fromscared scared
realytruth
5541 0349 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
soup-sponsored

June 14 2020

realytruth
Psychika ludzka może znieść pewną ilość cierpienia, potem człowiek zamyka się w sobie.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
realytruth

May 24 2020

realytruth
Reposted fromheima heima viaolalaa olalaa
realytruth
Reposted fromheima heima viaolalaa olalaa
realytruth
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou

March 29 2020

realytruth
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaexistential existential

March 22 2020

realytruth
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viascared scared

February 28 2020

realytruth
3189 3dd9 500
realytruth
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

June 20 2020

realytruth
5541 0349 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

June 14 2020

realytruth
Psychika ludzka może znieść pewną ilość cierpienia, potem człowiek zamyka się w sobie.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
realytruth

May 24 2020

realytruth
Reposted fromheima heima viaolalaa olalaa
realytruth
Reposted fromheima heima viaolalaa olalaa
realytruth
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou

March 29 2020

realytruth
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaexistential existential

March 22 2020

realytruth
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viascared scared

February 28 2020

realytruth
3189 3dd9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...