Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2020

realytruth
To jak w liceum, kiedy siedziałyśmy na podwórku i paliłyśmy papierosy czekając, aż życie zacznie się na dobre.
— Therese Bohman
Reposted fromscared scared
realytruth
5541 0349 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
feedback2020-admin

June 14 2020

realytruth
Psychika ludzka może znieść pewną ilość cierpienia, potem człowiek zamyka się w sobie.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
realytruth

May 24 2020

realytruth
Reposted fromheima heima viaolalaa olalaa
realytruth
Reposted fromheima heima viaolalaa olalaa
realytruth
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou

March 29 2020

realytruth
4550 3639 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaexistential existential

March 22 2020

realytruth
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viascared scared

February 28 2020

realytruth
3189 3dd9 500
realytruth
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

October 08 2019

realytruth
8204 3eca 500
Reposted fromniente niente viazoou zoou
realytruth
2309 81c2
Reposted fromkarahippie karahippie
realytruth
5433 1527 500
realytruth
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamilostki milostki
realytruth
Cieszy mnie szczęście innych. Każdemu życzę jak najlepiej. Lubię patrzeć jak ludzie odnoszą sukcesy i realizują swe marzenia. Nie odczuwam z tego powodu zazdrości. Dzięki temu, mam poczucie wolności. Życie to nie rywalizacja.
— Autor nieznany
realytruth
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viahavingdreams havingdreams

September 12 2019

realytruth
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
realytruth

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

October 18 2018

realytruth

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...