Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

realytruth
8204 3eca 500
Reposted fromniente niente viazoou zoou
realytruth
2309 81c2
Reposted fromkarahippie karahippie
realytruth
5433 1527 500
realytruth
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayouaresonaive youaresonaive
realytruth
Cieszy mnie szczęście innych. Każdemu życzę jak najlepiej. Lubię patrzeć jak ludzie odnoszą sukcesy i realizują swe marzenia. Nie odczuwam z tego powodu zazdrości. Dzięki temu, mam poczucie wolności. Życie to nie rywalizacja.
— Autor nieznany
realytruth
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viahavingdreams havingdreams

September 12 2019

realytruth
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
realytruth

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

October 18 2018

realytruth

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
realytruth
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
realytruth
8263 5cba

September 25 2018

realytruth
6142 2640 500
1212 3c1e 500

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viawarkocz warkocz

September 24 2018

realytruth

September 14 2018

realytruth

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

July 23 2018

realytruth
Reposted fromsilence89 silence89 viawarkocz warkocz
realytruth
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski

July 15 2018

realytruth
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj
realytruth
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
realytruth
5867 a558
Reposted fromimyours imyours viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl