Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaalliwantisyou alliwantisyou
realytruth
9940 41af
Reposted from777727772 777727772 viawarkocz warkocz
realytruth
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

December 01 2017

realytruth
9940 41af
Reposted from777727772 777727772 viaGunToRun GunToRun

November 27 2017

realytruth
4504 5685
Reposted fromkarahippie karahippie

November 12 2017

October 25 2017

9958 caef
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazorza zorza

October 16 2017

0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou

October 10 2017

realytruth
3550 eb6f
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

realytruth
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko

October 08 2017

7501 03d8
realytruth
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaiblameyou iblameyou

October 07 2017

September 30 2017

5048 dc1c
Reposted fromjecer jecer viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 19 2017

realytruth
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialenifca lenifca
realytruth
1993 4d5f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaolalaa olalaa

September 10 2017

realytruth
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viamiktoria miktoria

September 07 2017

realytruth
5994 db4a 500
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl