Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

realytruth
realytruth

August 07 2017

realytruth
4897 4f38 500
Reposted bysweetnothinggjointskurwysynDagarhencosette

July 26 2017

realytruth
1744 5aa9
Reposted bythefirstdropthefirstdrop

July 21 2017

6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viainnocentsoul innocentsoul
realytruth
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocentsoul innocentsoul
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapchamtensyf pchamtensyf

June 18 2017

realytruth
3863 8016
Reposted byjanealicejonesthtwins4everzielony-groszekOkruszekdepressiverealismJessSilentetellmetruthtrzynasty-miesiac
realytruth
3862 bef5
Reposted byjanealicejoneskerosinesuicideisselfexpressiondepressiverealism

May 30 2017

9204 76a3
Lea Seydoux crying during the press conference for Blue is the Warmest Colour in Cannes
Reposted fromerial erial vianastypsychotic nastypsychotic
realytruth
3244 a80f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viababyface babyface

May 08 2017

realytruth
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromiloveyou iloveyou
realytruth
3896 c3f1
realytruth

April 30 2017

Nienawidziłem rozmów o przyszłości. Były bez sensu.
— “Utrata” - Rachel Van Dyken (via cytatyzksiazekelfika)
Reposted fromsoplica soplica viayouaresonaive youaresonaive
realytruth
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaaynis aynis
6250 e520 500

redlipstickresurrected:

Rafał Bujnowski - (Polish, b. 1974, Wadowice, Poland) - Untitled from Nocturne (Graboszyce) series, 2012-2013  Paintings: Oil on Canvas

April 28 2017

realytruth
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaxannabelle xannabelle

April 25 2017

2641 7502 500

disorienteddreams:

Die Büchse der Pandora (Georg Wilhelm Pabst, 1929)

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl