Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou

October 10 2017

realytruth
3550 eb6f
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

realytruth
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko

October 08 2017

7501 03d8
realytruth
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaiblameyou iblameyou

October 07 2017

September 30 2017

5048 dc1c
Reposted fromjecer jecer viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 19 2017

realytruth
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialenifca lenifca
realytruth
1993 4d5f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaolalaa olalaa

September 10 2017

realytruth
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viamiktoria miktoria

September 07 2017

realytruth
5994 db4a 500
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viayouaresonaive youaresonaive

August 12 2017

4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

realytruth

August 07 2017

realytruth
4897 4f38 500
Reposted bysweetnothinggjointskurwysynDagarhencosette

July 26 2017

realytruth
1744 5aa9
Reposted bythefirstdropthefirstdrop

July 21 2017

6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viainnocentsoul innocentsoul
realytruth
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocentsoul innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl